Jerusalem – ”Fridens stad”

Vi är framme vid sista inlägget i vår serie om budskapet i olika platsers hebreiska namn. Och varför inte avsluta med Jerusalem, den store Kungens stad (Matteusevangeliet 5:35).

Jerusalem – Yerushalayim – Ir (stad) shalom (frid) ”Fridens stad”.

Ur ”shalom” och dess rot, hittar vi betydelsen ”frid”, ”att vara hel, perfekt, fullständig” och även ”fullt ut betald”.

Det var Jerusalem som Herren utvalde att bli den plats där Han gav oss fullständig frid. Där blev priset för vår synd fullt ut betalt en gång för alla. ”Det är fullbordat” sa Jesus innan Han gav upp andan på Golgata kors.

Och i Jerusalem, på Pingstdagen efter Jesu himmelsfärd från Olivberget, så utgjuts den helige Ande som Jesus berättat om:

”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”
Johannesevangeliet‬ 14:26-27

Jerusalem är även platsen som vår Fridsfurste ska komma tillbaka till på Herrens dag:

”På den dagen ska Han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut”
Sakarja 14:4

Vi har en ständig uppgift att be om frid över ”Fridens stad” (Psaltaren 122:6), så låt oss göra det!

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut