Om oss

Kärleken till Guds folk har alltid varit vår ledstjärna

Israels Vänner bildades 1923 som svar på den då starkt framväxande antisemitismen i Europa och vårt eget land. Organisationen ville med bibeln som grund visa på en positiv hållning gentemot Israel och det judiska folket. Kärleken till detta Guds folk har allt sedan starten varit en ledstjärna, vilket kommer till uttryck i stadgarna där det står att Israels Vänner vill ”uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och land”. Även Bibelordet och det profetiska perspektivet är något som alltid varit starkt vägledande för organisationen.

Vår vision

Vår vision

"Vi vill utifrån ett bibliskt och profetiskt perspektiv, på ett relevant sätt väcka intresse och kärlek för det judiska folket och Israel hos alla människor"
Se filmen

Vårt fokus

Våra fokusområden

• Att utbilda ledare
• Att arbeta med lokalgrupper
• Att anordna konferenser och regionala satsningar
• Att erbjuda kurser och utbildningar
• Att stödja projekt
• Att arbeta fram och erbjuda utbildningsmaterial och tidningar
• Att anordna resor till Israel

Vi vill vara

Vi vill vara

• En inspirationskälla och resurs
för den kristna församlingen

• En profetisk röst och positiv kraft
i det svenska samhället

• Det självklara valet för alla
som vill välsigna Israel

• En välsignelse för Israel

Kort om vår historia

Som kristna israelvänner är det givetvis viktigt att bidra till att Bibelns evangelium om Jesu frälsning även förkunnas för Jesu eget folk. Detta tror vi att vi gör bäst genom att visa på ”Kristi kärlek” i våra attityder, ord och handlingar gentemot det judiska folket.

Israels Vänner idag

Nästan hundra år efter oganisationens start är vårt uppdrag fortfarande högst aktuellt. Antisemitismen (om än i något förändrad form) breder ut sig i Europa, och Sverige är inget undantag. Bibelns uppmaning om att välsigna Israel och det judiska folket (1 Mos 12:2-3) är utmanande både utanför och inom kyrkan. Vår uppfattning är att bibelns profetiska perspektiv, där Israel har en betydande roll, har tystnat inom den kristna församlingen – och här tror vi att vi har en funktion att fylla. Vi vill på den punkten vara en inspirationskälla och resurs för den kristna församlingen.

Vad vi gör

Israels Vänner ser det som sin uppgift att påverka Sveriges folk i allmänhet och kristenheten i synnerhet till att inta en positiv hållning till Israel och det judiska folket. Vi är måna om att lyfta fram Bibelns profetiska perspektiv på Israel i syfte att motverka den s.k. ersättningsteologin (som hävdar att den kristna församlingen nu övertagit Israels roll och löften.)

Vi anordnar konferenser, besöker församlingar, arbetar fram utbildningsmaterial, erbjuder resor till Israel och förmedlar gåvor till många olika projekt som verkar för Israels bästa. Detta kan du läsa mer om via länkarna längre ned på sidan.

Medlemskap

Israels Vänner är registrerad som en ideell organisation eller förening, och bildades genom ett gemensamt initiativ av företrädare för flera olika församlingar och har därefter haft en bred ekumenisk förankring inom Sveriges kristenhet. Vi är med andra ord en allkristen organisation.

Om man vill stå med oss i uppdraget att välsigna och verka positivt för Israel är man förstås varmt välkommen att bli medlem i Israels Vänner. Tillsammans kan vi åstadkomma mer och nå längre. Ett medlemskap berättigar bl.a. till att erhålla vår tidning Israels Vän som utkommer 6 ggr/år och som hjälper dig att hålla dig orienterad i det profetiska bibelordet.

Dokument

Vill du veta mer om hur vi arbetar kan du läsa följande dokument, t.ex i årsberättelse och bokslut.

Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2022

Beskrivning av hur verksamheten utvecklades och förvaltades under 2022. Ladda ner den via knappen nedan.
Hämta

Årsbokslut 2022

Årsbokslut 2022

Ekonomisk redovisning av verksamheten under 2022. Ladda ner den via knappen nedan.
Hämta

Stadgar

Stadgar

Våra stadgar
Hämta

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2021

Beskrivning av hur verksamheten utvecklades och förvaltades under 2021. Ladda ner den via knappen nedan.
Hämta

Årsbokslut 2021

Årsbokslut 2021

Ekonomisk redovisning av verksamheten under 2021. Ladda ner den via knappen nedan.
Hämta