Tvåstatslösning – en obiblisk tanke

Sveriges och många andra länders politik har under många år varit på katastrofkurs mot Israel i Mellanösternfrågan. Detta har vållat vårt land onödigt mycket lidande eftersom man bryter mot fundamentala lagar vad gäller sitt förhållande till Israel och Bibelns profetior, 1 Mos. 12:3. Fel vägval har skapat mängder av onödigt lidande, det gäller även för företag, kristna organisationer och kyrkor såväl som privatpersoner. Man jobbar hela tiden i motvind om man väljer fel tillvägagångssätt.

Joel 3:1-2  ”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.”

Anklagelsepunkterna är solklara, förskingring och delning av landet. Låt oss ropa till Gud att de nya politikerna som skall styra vårt land undviker de utlagda fällorna. Låt oss bedja om att Israels arabiska befolkning får det som dom längtar efter, nämligen fred och ro. I officiella rundfrågningar gör de klart för omvärlden att de önskar leva under israeliskt styre och inte arabiskt/palestinskt ledarskap. Man vill bli av med korrupta makthavare och att alla biståndsmiljarder kommer folket till godo och inte hamnar i fickorna på makthungriga ledare som med pengarnas hjälp kan hålla sig kvar vid makten.  Jag tänker bland annat på de miljarder som fanns på Yassir Arafats konton när han dog.

Våra felriktade bidrag till området är det som gör det möjligt för deras ledarskap att fortsätta sitt hatiska styre. Vilseledande förkunnelse, undvikande av Bibliska sanningar, följeslagarprogram, insamlingar osv. är negativa faktorer som leder utvecklingen på avvägar. Allt detta ger nämligen Djävulen det han önskar och möjligheten att förhala hela processen så att den gudomliga planen för Isak och Ismaels framtid inte skall gå i uppfyllelse.

Vi ser nu hur fler och fler arabiska nationer skriver samarbetsavtal med Israel, likaså en rad stater i Afrika. Från EU hör vi också signaler om att Israelfrågan behöver en ny positiv genomlysning. Om trenden fortsätter så är det väl snart bara Sverige som kommer att fortsätta underblåsa hatet. Media som menar sig vara grävande borde sätta en ära i att gräva fram och presentera sanningen för allmänheten om vad som är på gång istället för att utbasunera arabiska propaganda och i många fall rena lögner.

Enstatslösning, var det löfte som Gud gav till de judiska patriarkerna. Gud, folket och landet var den treenighet som skulle garantera fred, säkerhet och harmoni i regionen. Ismael, Abrahams första son, fick också löften om att bli ett stort folk. Tittar vi på kartan över arabvärlden idag så ser vi att Ismael har fått det som Gud lovade honom. Stora delar av Mellanöstern och norra Afrika är idag arabiska stater. Det sägs också om Ismael att han låg i strid med alla sina bröder. Hela detta område kännetecknas idag av krig och elände i land efter land. Det enda man är enig om är att utplåna Israel. I Hesekiels bok kapitel 47:22-23 ser vi hur ”främlingarna”, läs gärna araber, skall ha en naturlig inblandning bland Israels barn. De är ju också Abrahams barn. Det är ju detta som alla välmenande parter i sin okunskap och ovilja saboterar. För detta kommer man att dömas. Men vi ser också hur Israel måste bjuda till.

Hesekiel 47:22-23  ”Ni skall dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna, som bor och föder barn ibland er. De skall vara för er så som infödda bland Israels barn.
De skall med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor skall ni ge honom hans arvedel, säger Herren, HERREN.”

Palestiniernas rättigheter finns noga förutsagda i Bibeln och de harmonierar med deras egna uttalanden och önskemål. I Sakarjaboken ser vi hur de båda folken skall sitta vid samma förhandlingsbord och finna de absolut bästa lösningarna för bägge parter och som ger folken det som de önskar, nämligen lugn och ro. Sak. 9:7 Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelsen från deras tänder, då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud, de skall bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bli som jebusiterna.”

Ett förnyat ledarskap. Här ligger löftet om en enstatslösning som blir till välsignelse för både Isaks och Ismaels efterkommande. Det kommer löpande rapporter att detta börjar spira på gräsrotsnivå bland de bägge folken idag.

När pappa Abraham begravdes så var bägge sönerna, Ismael och Isak, tillsammans på plats. Jag ser det som en profetia om en nära förestående omsvängning i Mellanöstern.

Trestatslösning är Guds plan för hela Mellanöstern. Profeten Jesaja beskriver i sitt nittonde kapitel versarna 24-25 hur Egypten, Syrien och Israel skall bilda en union som skall bli till välsignelse för hela mänskligheten. Då kommer dessa tre länders samlade ekonomier och kunskap att komma alla till del. Det styret kommer att införas efter Jesu återkomst på Oljeberget. Att följa det profetiska ordet visar och uppdaterar oss löpande hur Guds planer förverkligas. Låt oss under tiden bedja för och arbeta för att de berörda folkens lidanden redan nu kan lindras på alla sätt.

                                                            Dan Johansson, Malmö

 

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut