Konferenser och events

Konferenser, ledardagar och andra samlingar

Genom att vara med och arrangera konferenser och olika samlingar runtom i landet hoppas vi kunna öka förståelsen för Herrens handlande med Israel och det judiska folket. Vi ser ett behov av att öka dessa talartillfällen för förkunnelse, grundat på ett bibliskt och profetiskt perspektiv.

Israels Vänners Sommarkonferens

Israels Vänners sommarkonferens är årets höjdpunkt. Den är ett årligt återkommande evenemang ända sedan 1957, som lockar stora skaror besökare från hela landet. Varje år bjuder vi in till gudstjänster, seminarier och bibelstudium med medverkan av många stora profiler inom framförallt svensk kristenhet.

Ofta medverkar även välkända företrädare för den judiska världen såsom Israels ambassadör och Ulf Cahn från Keren Hayesod (judar till Israel), och vid upprepade tillfällen har vi fått lyssna till förintelseöverlevare bosatta i Sverige.

Sedan 2012 har konferensen ägt rum i Pingstkyrkan Arkens stora konferensanläggning i Värnamo.

Regionala satsningar

I nära samarbete med lokala församlingar och våra lokalgrupper har vi möjlighet att anordna regionala satsningar runt om i landet. Det kan innebära mötesplatser i form av konferenser, ledarskapsdagar, seminarier, kurser och utbildningsdagar.

Aktuella satsningar runt om i landet hittar ni alltid i vår kalender.

Ledarskapsdagar

Vi anordnar även utbildningsdagar som särskilt riktar sig till dig som ledare, lokalgruppsledare, ungdomsledare m.m.

Fantastiska tillfällen då det ges möjlighet att samlas kring Guds ord som ligger till grund
för all form av kristet ledarskap. Samtidigt får du möjlighet att dela erfarenheter med andra i en inspirerande kontext, full av tillit och förtröstan på Gud.