Integritetspolicy och villkor

Vi tar din trygghet på allvar

Integritetspolicy (GDPR)

Fr.o.m. den 25e maj 2018 är det följande som gäller angående hur vi hanterar dina personuppgifter när du registrerar dig som medlem hos oss, använder vår webbshop, reser med oss eller på annat sätt står i kontakt med oss.

Israels Vänner, 846000-1475, Köpenhamnsvägen 3B, 217 43 Malmö (vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (kunduppgifter).

Vi anser det vara av stor vikt att du som är medlem eller som använder någon av våra tjänster/hemsidor känner dig trygg med att din integritet skyddas och respekteras när du lämnar personuppgifter. Nedan kan du se vilka personuppgifter vi samlar in av dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

Vad är personuppgifter?

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter kan till exempel vara ditt förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller annan kontaktinformation.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG SAMLAR VI IN?
Vi samlar in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss direkt eller genom våra tjänster (hemsida, bank osv) i samband med att du registrerar dig för medlemskap hos oss, anmäler dig till aktiviteter (tex konferenser) eller beställer en vara ur vår webbshop och skapar ett konto. Vi samlar endast den information som krävs för att vi ska kunna fullgöra föreningens uppdrag samt de uppgifter som krävs för att kunna åtfölja gällande lagar, tex bokföringslagen.

Övriga personuppgifter som vi samlar in är den information du lämnar via kontakt med oss genom exempelvis kontaktformulär på våra hemsidor inkl. underdomäner (t.ex. israelsvan.com, israelsvanner.se) samt via sociala medier.

– Allmänt
Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress, information på sociala nätverk eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (till exempel postnummer).

Vi behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet.

– Tekniska uppgifter
Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version.

– Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med våra webbplatser eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa anonyma uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och kan även ske med webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

– Konsumentgenererat innehåll
Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser, inklusive appar på sociala nätverk som Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

– Information i sociala nätverk
Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som DU tillåter det sociala nätverket att dela.

– Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Här gäller all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp. Betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) hanteras och säkerställs av tredje part. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer.

– Andra källor

För att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från andra källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister såsom SPAR. För att säkra betalning m.m. kan vi också använda oss av uppgifter som vi hämtar hos kreditbedömningsregister såsom UC, och från våra samarbetspartners.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter samtycker du till att vi hanterar din information för att leverera den service du förväntar dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna förse dig med viktig information rörande ditt medlemskap.
• För att kunna fullgöra det av föreningen beslutade åtaganden vi har till dig som medlem.
• För att kunna fullgöra en registrering och betalningar till våra aktiviteter tex konferenser.

* För att förse dig med viktig och relevant information, t.ex. via e-post, från föreningen och våra tjänster och aktiviteter.
• För att administrera betalningar för dina köp och gåvor så att du får det du har beställt och efterfrågat.
• För att eventuellt förse dig med information gällande din beställning och för att hantera dina betalningar och förse dig med faktura för ditt köp.
• För att göra betalningsupplevelsen smidigare vid återkommande beställningar.

Vid de svarsfält där vi på något sätt har angett att informationen är ”obligatorisk” att fylla i,  exempelvis genom att markera den med en asterisk (*), rör det sig om sådana uppgifter som är nödvändiga för oss att vara medvetna om för att kunna fullgöra ditt medlemskap eller behandla och slutföra din order.

Så här skyddas dina personuppgifter

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Detta gäller såvida inte du själv väljer att radera dessa genom att kontakta oss och skriftligen begära dem raderade. Då kommer den information att raderas som vi inte är lagskyldiga att bibehålla.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
– Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behöriga personer hos oss på Israels Vänner som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position eller uppdrag inom föreningen och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande:

Tjänsteleverantörer
Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (som medlemsuppgiftshantering, betalningshantering, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, skuldindrivning, drift av webbplatser m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

På grund av juridiska orsaker
Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Dina rättigheter

Styrkan i den personuppgiftslag (GDPR) som gäller inom EU fr.o.m. den 25 maj 2018 är att värna om dina rättigheter om dina personuppgifter.

Vi har full förståelse för om du ibland vill ha åtkomst till den information om dina personuppgifter som du har lämnat till oss, och hur de behandlas. Ibland kanske du även behöver uppdatera eller rätta de personuppgifter som du ha lämnat till oss. I detta sammanhang så är det bra att veta att du bland annat har följande rättigheter:

• Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att fråga och få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till dessa personuppgifter efter det att vi säkerställt din identitet. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress.

• Rätt till ändring av personuppgifter. Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.

• Rätt till radering. Du har rätt att kräva att vi ska ta bort de personuppgifter som rör dig och då kunna lita på att vi raderar dessa fullt ut med undantag för de uppgifter lagen kräver oss att bibehålla.

• Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter.

• Rätt till förflyttning utav data. Du har rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast information som du aktivt har tillhandahållit.

• Rätt att skriftligen kunna begära ett registerutdrag.

• Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling/order i vår webbshop som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss.

Vill du utöva någon eller några av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss.

EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
Vi kan komma att behöva göra vissa förändringar i denna policy gällande vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar denna information. De ändringar som görs publiceras här.

Villkor vid handel

PRISER OCH BETALNING

Våra priser anges i svenska kronor (SEK). De priser som anges vid köptillfället, är de som gäller, dock med reservation mot uppenbart felaktiga priser. Vi reserverar oss även för förekomst av annan felaktig artikelinformation och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Beställningar från Israels Vänner betalas genom faktura, Swish eller kortbetalning på hemsidan. Under köptillfället framgår vilket eller vilka alternativ som är tillgängliga.

ÅLDER & KÖP
Du som kund måste ha fyllt 18 år för att få handla i våra webbhandlar.
En beställning via internet anses genomförd då du fått en beställningsbekräftelse av oss på hemsidan och/eller via e-post. Vi garanterar inte att vi kan leverera alla varor du beställt. Skulle leverans ej ske återbetalas inbetald summa för ej levererade varor.

FRAKT & LEVERANS
Varor som ej levereras digitalt skickas via reguljär post, vilket innebär att det tar 2-3 arbetsdagar för försändelsen att nå dig från det att den lämnat oss. Vi skickar dina varor så snabbt som möjligt normalt inom 10 arbetsdagar. Vi reserverar oss för förseningar som beror på sena leveranser från våra underleverantörer.
Under semesterperiod och perioder med hög belastning, tex högtidshelger, är leveranstiderna längre.

FRAKTSÄTT
Brev / Varubrev används för beställningar med mindre vikt, volym och värde som levereras direkt till din brevlåda. Är försändelsen för stor för din brevlåda, lämnas det i stället till ditt närmsta postombud. Du kommer då få en SMS-avisering eller e-postavisering, när du kan hämta ut leveransen, vilket normalt är en arbetsdag efter leveransförsök.

Om du inte angett SMS-nummer eller e-postadress kommer en brevavisering skickas ut vilket medför en extra dags leverans.

Ej uthämtade paket
För paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150 kr.

ÅNGERRÄTT
Din ångerrätt gäller under 14 dagar (förutsatt att varan är i oanvänt och oskadat skick).
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan.
För att returnera en vara eller kontakta oss gällande reklamation. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Ångerrätten gäller ej för varor som levererats digitalt och tillgängliggjorts omgående.

ÖVRIGT
Det är viktigt att du som kunde tar del av våra aktuella villkor innan en beställning.
Det är villkoren vid beställningstillfället som gäller.
Skulle det bli fel på leveransen ber vi dig att kontakta oss

KONTAKT

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.