Engagera församlingen

Bygg upp församlingen med god Israelundervisning

Vi älskar den kristna församlingen. Det är därför vi upplever det så angeläget för de lokala församlingarna att tala om Israel och det judiska folket utifrån ett bibliskt perspektiv. Här finns idag ett stort behov att fylla. Vi listar olika sätt för dig att engagera din församling i bibelns uppmaning om att välsigna Israel.

Möteshelger

Ett sätt att uppväcka kärlek och intresse för landet Israel och det judiska folket är genom att anordna möteshelger kring ämnet. Koppla gärna ihop med flera församlingar i närområdet och gör en ekumenisk satsning.

Utbilda ledare

Hjälp ledarna i församlingen genom att förse dem med god undervisning i ämnet. Material finns att tillgå i vår webbshop och på vår hemsida. Eller varför inte uppmuntra ledarna att besöka vår årliga sommarkonferens som är genomsyrad av god undervisning och duktiga förkunnare från många olika länder.