Engagera församlingen

Bygg upp församlingen med god Israelundervisning

Vi älskar den kristna församlingen. Det är därför vi upplever det så angeläget för de lokala församlingarna att tala om Israel och det judiska folket utifrån ett bibliskt perspektiv. Här finns idag ett stort behov att fylla. Vi listar olika sätt för dig att engagera din församling i bibelns uppmaning om att välsigna Israel.

Möteshelger

Ett sätt att uppväcka kärlek och intresse för landet Israel och det judiska folket är genom att anordna möteshelger kring ämnet. Koppla gärna ihop med flera församlingar i närområdet och gör en ekumenisk satsning.

Studiegrupper

Anordna studiegrupper  i församlingen som möts kring ordet och utforska tillsammans vad bibeln har att undervisa om Israel. Ni kan ta hjälp utav vår bibelläsningsplan (klicka här för att ladda ned) eller annat material tillgängligt via vår webbshop.

Utbilda ledare

Hjälp ledarna i församlingen genom att förse dem med god undervisning i ämnet. Material finns att tillgå i vår webbshop och på vår hemsida.

Eller varför inte uppmuntra ledarna att besöka vår årliga sommarkonferens som är genomsyrad av god undervisning och duktiga förkunnare från många olika länder.

Införskaffa material

Införskaffa material som hjälper till att undervisa om Israel. Vi har en hel del att erbjuda via vår webbshop, men självklart finns det mer att upptäcka på andra håll. Vill du ha fler tips så kolla gärna på hemsidan under ”Fördjupa dig” och ”Fokus på Israel”, eller kontakta oss.

Knyt kontakt med oss

Ta kontakt med oss så kanske vi tillsammans kan finna ett sätt att inkludera Israel i er församlings verksamhet. Vi har material att tillgå och sänder gärna ut talare och informatörer för att besöka er. Kanske vill ni som församling finnas med och stödja vårt arbete ekonomiskt? Klicka gärna in på ”stötta” och se vad vi har att erbjuda.

Bön

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och något ni som församling kan göra är att be och välsigna Israel och det judiska folket, samt innesluta oss och vår verksamhet i era förböner. Det är vi innerligt tacksamma för.