Vår litteratur

Böcker och tidningar utgivna av Israels Vänner

Israels Vänner arbetar ständigt med att förse svensk kristenhet med positiv och bibelförankrad litteratur om Israel. Här kan du upptäcka de böcker och tidningar som vi givit ut samt var du kan få tag i dem.

Israels Vän

Vår primära tidskrift som utkommer med 6 utgåvor per år. Tidningen bidrar till ökad insikt i teologiska och nutida frågeställningar som berör det judiska folket och Israel, från ett bibliskt perspektiv. Israels Vän speglar också vår rikstäckande verksamhet där de lokala Israelgrupperna gör en stor insats i uppgiften att nå ut med vårt budskap.

Som medlem i Israels Vänner ingår tidningen utan extra kostnad.

Vad är grejen med Israel

Den här tidningen utgavs under 2016-2018 och riktade sig till unga vuxna. I en enklare stil omfamnades grundläggande frågor och funderingar kopplat till Israel och kristen tro.

Vad händer i Mellanöstern?

Det finns många halvsanningar och lögner kring Israel och vad som händer i Mellanöstern. I denna bok kan du lära dig argumenten som avslöjar dessa och börja lyssna på ett nytt sätt på massmedias många gånger osanna rapporteringar om vad som sker och varför. Boken försöker tackla det kontroversiella och emellanåt känsliga ämnet "den arab-israeliska konflikten" från en balanserad politisk position samtidigt som en biblisk grund används för att grunda argumenten.

Israel - världens brännpunkt

En liten skrift som kan vara bra att börja med i sin strävan efter att lära sig mer. Den kommer att hjälpa dig att få upp ögonen och öka förståelsen för Bibelordets sanningar. Ämnen som tas upp är: Kopplingen – Landet, folket, Israels Gud • Israels betydelse för mig som kristen • Profetord som gått och går i uppfyllelse • Israel/Palestina-konflikten • Israel – en välsignelse för hela världen • Vad vi kan förvänta oss av framtiden

Israel i Bibelns ljus

En bibelläsplan som under 40 dagar leder dig igenom Bibelns böcker där du får upptäcka Israel utifrån Bibelns ljus. Tanken med Bibelläsplanen är inte att ge en fullständig bild av vad Bibeln säger om Israel och det judiska folket, eller tolkningar om vad olika texter kan betyda. Tanken är istället att öppna upp och belysa vad det faktiskt står i Bibelordet.