Israels Vänner – 100 år!

I år, 2023, kommer vi under hela året på olika sätt beröra detta faktum, att det den 16 mars gått hela 100 år sedan några vänner samlades i Malmö och fattade beslutet att bilda Alliansföreningen Israels Vänner, som var det första namnet.

I varje nummer av vår medlemstidning Israels Vän under 2023 kommer vi att i kronologisk ordning lyfta fram de olika tidsavsnitten av Israels Vänners historia. Som ett synligt bevis på vår 100-åriga historia kommer varje nr av Israels Vän under 2023 att förses med ett emblem för 100-årsjubileet.

Vi kommer under året att på olika sätt uppmärksamma och celebrera 100-årsjubileet. Under Värnamo-konferensen kommer vi under lördagen att lyfta fram vår 100-åriga historia. Den 14 oktober planerar vi för en festlighet i Malmö och som vi återkommer med mer information om. Som sig bör kommer vi också i en planerad 100-årskrönika att skildra vår historia med viktiga händelser, persongallerier, utveckling m.m. Jag har åtagit mig uppdraget att sammanställa krönikan och är i full färd med att gå igenom tidigare nr av Israels Vän och annat material av intresse för att på bästa sätt dokumentera vad som hänt genom åren. Vi räknar med att krönikan skall vara färdig till konferensen i Värnamo.

Det första namnet, Alliansföreningen Israels Vänner, säger mycket om vad grundarna och fortfarande vi idag önskar att vara, nämligen en allkristen eller med ett annat uttryck ekumenisk förening öppen för hela kristenheten i vårt land. Vi har aldrig haft för avsikt att vara församling eller samfund utan en allkristen röst i tiden. Därför var och är organisationsformen ideell förening den rätta och bästa i sammanhanget.

Egentligen skulle det inte behövas något Israels Vänner då det borde vara en självklarhet för varje kristen och varje församling att definiera sig som vän till Israel. Som vi alla så väl är medvetna om var och är det tyvärr inte fallet, varken 1923 eller 2023. Även om vi inte hävdar att detta skulle vara ett uttryck för antisemitism så har ändå den urgamla antisemitismen kastat sin mörka skugga över kristenheten i alla tider. Det finns många (där redan ett är för många) tragiska exempel på hur man i Kristi namn hatat och förföljt judar och t.o.m. blivit en mörkrets bundsförvant ända in i Förintelsens tragiska värld.

Därför fanns det 1923 stora skäl att bilda en kristen förening med namnet Israels Vänner. Det känns som något av en kuriositet att ta namnet Israels Vänner då det var 25 år före staten Israels bildande. Nu vet vi alla som läser Bibeln att namnet Israel i olika former och kombinationer förekommer mycket frekvent – faktiskt ca 2 400 gånger i GT + NT. Så det är inte märkligt att en organisation i Israels Vänners anda valde det namnet. Men oberoende av detta så kan man inte undvika att se den profetiska dimensionen i namnvalet – 25 år innan namnet Israel åter stod på världskartan.

När Israels Vänner bildades var nazismen och därmed antisemitismen på frammarsch på vägen mot den ofattbara Förintelsen. Israels Vänner blev då på sin tid ett uttryck för en pågående mobilisering i Guds Rike av engagemang och förbön för det judiska folket. Självklart reser Förintelsen en mängd obegripliga och omöjliga varför, som ingen av oss någonsin här i tiden kan reda ut. Vi känner bara sorg och vemod när vi på Förintelsens minnesdag den 27 januari tvingas att möta och inse den ohyggliga sanningen. Vi blir då medvetna om att den potentat som har programmet ”slakta, stjäla och förgöra” och det bibliska epitetet, ”Lögnens fader”, också är antisemitismens fader. Hans avsikt var att helt utplåna det judiska folket men ur Förintelsens aska reste sig ett folk, återvände hem och återupprättade löfteslandet Israel, som idag är en dynamisk och framgångsrik nation. Man kan se Israel som ett monument över Djävulens misslyckande. Tyvärr är han ännu en kort tid på fri fot och fortsätter att rasa mot Israel. Vi alla som läst det sista kapitlet av tidens dramadokument vet att Israel och Guds Rike till sist kommer att stå som eviga slutsegrare. Till det kan vi alla utbrista i ett triumferande – Halleluja! Amen!

/ Henry Nordin, redaktör Israels Vän

(”Ledaren” i vår medlemstidning Israels Vän nummer 1/2023)