Det profetiska ordet

Israel är ett av de viktigaste ämnena i Guds ord när det gäller profetiorna. Både bakåt i tiden, nu och in i framtiden. Redan profeten Jesaja skrev: ”Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på ett ögonblick…?”

Israels pånyttfödelse som nation 1948 var fullbordan av många profetior som Gud gav under flera årtusenden. Israels återuppbyggelse, återplanteringen av det gamla hemlandet, bruden och brudgummens dans och barnens glada skratt i Eretz Israel är profetior som går i fullbordan framför våra ögon. Fler och fler områden i öknen börjar att blomstra, högteknologin och det ena startup-företaget efter det andra välsignar Israels befolkning men även hela världen. Att namnet Jeshua, Jesus, blir upphöjt i lovsång från Galileen i norr till Negevöknen längst ner i söder är en annan kraftfull fullbordan av Guds profetior.

Men hur passar allt detta positiva in i det negativa som samtidigt sker i vår tid?

Vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Utan att spekulera i tider och stunder så anar vi att vi närmar oss denna av världshistoriens mest omvälvande händelse. Jesu tillkommelse är nära! Och är Hans synliga tillkommelse nära, hur mycket närmare är då inte vårt uppryckande till Honom i himlarymden? Ty först kommer Jesus att hämta sin församling till sig till den himmelska härligheten, plötsligt, i ett ögonblick. Sen, efter den sataniske världsledarens krig mot Israel kommer Messias Jesus som segerfurste, synligt för alla för att upprätta sitt tusenåriga fredsrike.

Återigen kommer det profetiska ordet att gå i fullbordan till punkt och pricka. Som väl är behöver Gud inte fråga vår tids intelligenta hur och när det ska ske.

Det sker så som det står skrivet

Det profetiska ordet har en hel del att säga om tiden före Jesu återkomst. Judasbrevet ger en klar indikation: ”I den sista tiden skall det finnas hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär.” Visst är det en träffande beskrivning av vår tids andliga klimat!

Det profetiska Gudsordet talar om ett avfall som måste komma innan vår Herre Jesu Kristi ankomst. Är inte detta det vi ser med stor vånda och förskräckelse hända runt omkring oss i dessa dagar? Kristna ledare, hela församlingar och kyrkor vänder sig bort från den sunda läran och drar många med sig i avfallet. Det är ju det profetian säger måste ske innan Jesus kommer. Jesus kommer inte på en våg av en fantastisk väckelse. Tiden innan Jesu tillkommelse är av en sådan karaktär att Jesus säger: ”Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.”

Andra profetior talar om att Israel med dess eviga huvudstad kommer att se svåra omvälvningar, både politiskt och i naturen. Det talas om ett förbund med många nationer och om en fred som inte håller. Det talas om stora jordbävningar och ännu en omfattande förföljelse av det judiska folket. Antikrist, som man först har gett sitt fulla stöd till, vänder sig efter bara tre och ett halvt år hotfull och hatfull emot Israels barn.

Jesus själv säger att ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.

Slutet av denna världsordning kommer när Jesus på nytt står med sina fötter på Olivberget, öster om staden Jerusalem. Efter att ha besegrad Antikrist, den sataniske världshärskaren, kommer HERREN att utgjuta nådens och bönens Ande över Davids hus och över Jerusalems invånare så att de ser upp till HONOM som de har genomborrat.

Detta säger det profetiska ordet

Förberedelsen sker framför våra ögon. Händelserna i världen och i Israel är i linje med hela det profetiska ordet. Vi lider när vi ser utvecklingen men detta måste ske innan Jesus kommer tillbaka. Spänningarna och polariseringen i Israel, den växande antisemitismen, Israels fienders skadeglädje över Israels inre splittring och påstådda försvagning, detta och liknande tendenser kommer att leda till att alla folk och nationer kommer till sist att tåga mot Jerusalem för att strida mot Israel.

Men det profetiska ordet säger lika tydligt att Jesus kommer tillbaka som segraren! Segraren över allt detta hemska, negativa, djävulska och destruktiva. Jesus kommer med freden som hela skapelsen längtar efter. Vilken förmån att vi har tillgång till det profetiska ordet! Det är vår ledstjärna i en mörk tid. Det är en härlig säkerhet i dessa osäkra tider. Jesus säger: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” Vårt uppdrag är att hålla fast vid det profetiska ordet!

/ Siegfried Luikert, ledamot Israels Vänner

(”Ledaren” i vår medlemstidning Israels Vän nummer 4/2023)