Israel – den yttersta tiden och Jesus tillkommelse.

KG Larsson undervisar över temat ”Israel – den yttersta tiden och Jesu tillkommelse” i Norra Unnaryds Allianskyrka. Undervisningen är hämtad från sondaghelaveckan.se.

Lyssna på del 1.

Lyssna på del 2.

Lyssna på del 3.

Lyssna på del 4.

Om den här artikeln

Det här är en artikel med fördjupande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa men med ett innehåll där viss grundläggande förkunskap kan krävas. Artiklarna passar således för en djupare förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut