JESUS eller YESHUA?

(från One For Israels originalartikel Jesus vs. Yeshua)

”Och du ska ge Honom namnet…” proklamerade ängeln Gabriel, ”Jesus”. Nej, det gjorde han inte. Han sa ”Yeshua”. Och likaså, ”Gabriel” har på hebreiska ett annat uttal: ”Gav-ree-el”. Guds mäktige, Guds hjälte. Men Gabriel låter åtminstone ungefär som Gav-ree-el. Det är åtminstone igenkännbart! Hur i hela världen blev Yeshua, det faktiska hebreiska namnet för vår Herre och Messias, omgjort till Jesus? Det låter inte alls lika. Och spelar det någon roll vad vi kallar Honom?

Hur kommer det sig att vi kallar Honom Jesus?

Namnet ”Jesus” kommer från grekiskans sätt att uttala Hans namn: Ἰησοῦς, som uttalas ”Yay-soos”. Medan vi har en engelsk version av det hebreiska namnet för Gabriel, verkar det som att vi har fått en engelsk version av den grekiska versionen av det hebreiska namnet för vår Messias, som inte längre är likt ursprunget. Det frånkopplar Honom sin judiska identitet. Jesus låter istället desto mer hedniskt. Men när judar hör Hans namn på hebreiska så går det ofta upp ett ljus. ”Ah! Yeshua!” Namnet Yeshua är känt inom den judiska historien – du kan bl a hitta män i Gamla Testamentet som hette Yeshua och fanns med och tjänade i templet (1 Krön 24:11, 2 Krön 31:15, Esra 2:2,6,36). Det är en version av Joshua och betyder ”frälsning”. Detta namn blir mycket mer logiskt för en jude.

Hur Jesus är känd och vad Han kallas i Israel

Tragiskt nog har Yeshua under lång tid blivit känd som ”Yeshu” för det hebreisktalande judiska folket. ”Yeshu” är en förkortning av en förbannelse: ”yimakh shemo ve zikhro” som betyder ”låt hans namn och minne bli utplånat”. Det judiska folket har upplevt så mycket lidande och förföljelse i Jesu namn att Hans namn blivit en stötesten och väcker förargelse, och Han betraktas ofta som en fiende till det judiska folket. Ordet ”Yeshu” är byggt av tre hebreiska ord – Y-Sh-U (ישו), men den sista bokstaven av Hans namn saknas – Ah-ljudet. Denna sista bokstav heter ”Ayin” (ע) som intressant nog betyder ”öga”. Det är nästan som att utan ”ögat” så kan de inte se, men när ögat är tillagt så kommer synen för de blinda.

Men tragiskt nog refereras Han ofta som Yeshu haNotzri som betyder ”förbannelse över Jesus den kristne”. I Israel ses Han ofta som en hedning, en kristen, en främling. Men Jesus var inte en kristen – Han var inte en följare till Kristus – Han är Kristus själv! Den judiska Messias! Jesus var inte en kristen, Maria var inte katolik och Johannes var inte en Baptist. De var alla judar! ”Notzri” är det hebreiska ordet för ”kristen” men det betyder faktiskt ”en från Nasaret” (Natzeret på hebreiska). Det rätta att säga på hebreiska vore Yeshua me Natzeret – Yeshua från Nasaret. Det kan tyckas nära det som ofta refereras men är skilda världar med israelisk uppfattning. Kristus är det grekiska ordet för Messias, så Jesus Kristus är betydelsen Yeshua Messias.

Jag kommer ihåg när det undervisades om Nya Testamentet på universitet här i Israel. Professorn trodde inte på det överhuvudtaget – det ansågs bara som en viktig bok som hade format västvärlden. När studenter frågade om vad ”Kristus” betydde (var det Hans efternamn?) så förklarade professorn att det var det grekiska ordet för Messias. Till min glädje så skrev hon på tavlan (på hebreiska för en klass full med israeliska studenter):

JESUS = YESHUA = KRISTUS = MESSIAS

Detta förstås inte av många här i Israel men sakta så får människor ljus över det och fler och fler inser att Jesus Kristus inte är någon främling från en hednisk religion utan Yeshua, frälsning, är den judiska Messias från Nasaret i Israel, den som den hebreiska Bibeln profeterar om. ”Hon ska föda en son, och du ska ge Honom namnet Jesus, för Han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

Vad ska vi kalla Honom då?

Nu till frågan, när Hans riktiga hebreiska namn är Yeshua – ska vi sluta kalla Honom för Jesus?

Det är sant att Hans mor och vänner kallade Honom för Yeshua och inte Jesus, men om du känner Honom som Jesus, gör det Honom något? Är det inkorrekt att kalla Honom för Jesus? Det finns de som skulle argumentera tills de blev blå i ansiktet att Han måste kallas för Yeshua och inte Jesus, men Hans ankomst var också Guds tid att bringa frälsning till hedningarna. Jag tror inte att det var någon slump att Hans namn spreds med dåtidens världsspråk: grekiska. Budskapet skulle nå ut brett, till världens alla nationer.

Gud hade nu öppnat upp vägen för jordens alla människor att komma till Honom. Om du känner Honom under Hans namn Jesus, så ändra inte det till Yeshua om du inte känner behovet av det eller om det blir en börda. Han känner sin får och Hans får känner Hans röst. Hans namn har gått ut till världens nationer i olika versioner av grekiskans ”Yay-soos” och nu tillbaka här i Hans land, Israel, där människor börjar få upp ögonen för Yeshua deras judiska Messias.

Yeshua kommer att bli igenkänd av sina bröder

Precis som Josef var oigenkännlig för sina bröder klädd i en främmande egyptisk klädnad och talade ett okänt språk när de sökte efter hjälp, så har Yeshua varit bland hednafolken och bringat försoning och verkar nu träda fram iklädd hedniska termer och kulturer. Det har blivit svårt för Hans judiska bröder och systrar att känna igen Honom som en stamfrände.

Men låt oss komma ihåg vad som hände Josef och hans bröder i 1 Mos 45:1-5:

Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade: ”Gå ut härifrån allihop!” Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det, och faraos husfolk hörde det också.

Och Josef sade till sina bröder: ”Jag är Josef. Lever far än?” Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till dem: ”Kom hit till mig.” När de kom fram sade han: ”Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er.

Josefs liv pekar på den kommande Messias – såld för 20 silvermynt liksom Yeshua förråddes för 30, de fick lida för sina bröders skull och gärningar och ändå erbjuda räddning för både sin familj och en mängd hedningar. Vi vet att tiden också ska komma då denna uppenbarelse blir känd för det judiska folket så som Guds löfte lyder i Sakarja 12:10:

”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över Honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över Honom som man gråter över sin förstfödde.”    

Detta har ännu inte hänt, men när det gör det så kommer det att bli mycket gråt både i förskräckelse (vad har vi gjort?) men också i glädje precis som för Josef och hans bröder. De kommer att omfamna sin judiska bror, Yeshua, den utlovade Messias. Och glädjen över försoning och familjeåterförening kommer att bli ömsesidig, för Gud har nu låtit alla de år av förkastelse ha gått till förmån och frälsning för hela världen. 

Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst… Så har nu också de varit olydiga, för att sedan få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni har fått. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar!” (Rom 11:25-33)

Jesus vs. Yeshua? – ONE FOR ISRAEL Ministry

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut