Vår Bibelläsplan finns nu i YouVersions Bibel-app!

Läsplaner har blivit ett populärt verktyg att använda sig av i den dagliga Bibelläsningen eller för att studera olika ämnen i Bibeln på ett djupare sätt.

Israels Vänners egen Bibelläsplan – ISRAEL i Bibelns ljus – är just ett sådant verktyg för att få upp ögonen för vad Bibelordet säger om Israel och det judiska folket. Tidigare har vi kunnat erbjuda läsplanen i ett tryckt format eller en nedladdningsbar PDF men nu finns den även i världens största Bibel-app!

Sedan starten 1996 har YouVersions Bibel-app laddats hem nästan 500 miljoner gånger världen över och man kan välja bland mer än 2400 Bibelöversättningar på över 1600 språk.

Vår Bibelläsplan pågår under 40 dagar där du får möjlighet att djupdyka i de flesta av Bibelns böcker:

”Israel intresserar och berör inte bara Bibelläsare utan i princip hela världen, på ett eller annat sätt. Ur det bibliska perspektivet får vi förståelsen att Israel ligger på Guds hjärta. Han har utvalt Israels folk och land som fått en central roll, inte bara historiskt, utan framförallt idag och i framtiden där vi väntar på Jesu återkomst. Gör som de tolv spejarna, en upptäcktsresa av Israel under 40 dagar!”

Du hittar läsplanen här och den finns även att köpa i tryckt format i vår webbshop eller ladda hem i PDF.

Herrens välsignelse i din upptäcktsresa av Israel!

Om den här artikeln

Det här är en artikel med fördjupande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa men med ett innehåll där viss grundläggande förkunskap kan krävas. Artiklarna passar således för en djupare förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut