Har Israel något med min tro att göra?

Ja, vi tror ju det i allra högsta grad. Därför skulle vi kortfattat vilja berätta för dig varför. Men för att göra det behöver starta med några andra relevanta frågeställningar:

Har Israel något med Bibeln att göra?
Låt oss börja i denna änden och kort svara: ja! Israel är till stor del platsen för många utav Bibelns berättelser. Men mer än detta så är det också starkt kopplat till Gud själv, Guds löften, Guds egendomsfolk (judarna) och Jesu återkomst. För att nämna några bitar. Börjar du bläddra runt i Bibeln och läser både Gamla och Nya Testamentet kommer du återkommande att stöta på just Israel (närmare bestämt 2357 gånger) och förstå att det inte bara är ett ämne bland andra ämnen, utan något Gud bryr sig om av hela Hans hjärta och hela Hans själ (Jer 32:41). Läs gärna mer här.

Har Israel något med Jesus att göra?
Javisst. Precis som Gud hade lovat genom profeterna så föddes Jesus (Messias) i Israel. Han föddes in i det judiska folket, in i den släkt som profeterna vittnat om. Han valde genom detta att göra frälsningen historiskt förankrad. Under Jesu verksamma år samlade Han sedan lärjungar, och i sin undervisning om evangeliet riktar Han sig först och främst till det judiska folket (Matt 15:24). Samtidigt har vi det fantastiska löftet att Gud sände sin Son för att hela världen skulle bli frälst genom tron på Honom. I och med Jesu död och uppståndelse öppnade Han vägen så att vi skulle få frid med Gud. I Jesu namn finns förlåtelse från synd, frälsning och evigt liv.

Har Israel något med framtiden att göra?
Jesus har lovat att en dag komma åter. Vi kan inte pricka in på datumet när detta sker, men Bibeln ger oss kunskap om den sista tiden som väntar innan Hans återkomst. Det finns kännetecken som kan hjälpa oss att vara vaksamma på när detta närmar sig. Bibeln, tillsammans med dagens skeenden, gör oss uppmärksamma att Gud har utvalt Israel och det judiska folket att spela en central roll också i och med detta.  

Har då Israel något med min tro att göra?
Baserat på de tidigare angivna svaren så blir slutsatsen kort och gott: Ja, Israel har med min kristna tro att göra. Det är inte ett ämne vid sidan om min tro. Utkorelsen i 1 Mos 12 är grundplattan för hela mänskligheten och Guds frälsningsplan för denna. Kunskapen om Israel och dess roll i Guds handlande och plan för den här världen är en nyckel till förståelse och som hjälper oss upptäcka storslagenheten hos Gud och Hans verk. Att Guds löften till Israel och det judiska folket fortfarande gäller är förutsättningar för Guds trovärdighet och Hans Ords sanning. För vad av det andra i Bibeln som jag upplever som viktigt för min tro skulle jag annars kunna lita på? Israel och det judiska folket blir istället ett tydligt tecken på att Israels Gud finns, att Hans ord är sanning och att Hans plan kommer att fullbordas. Detta väcker en djupare kärlek till och förtröstan på vår Frälsare Jesus och Hans Ord. Och vi får följa Hans uppmaning att be för och välsigna Israel och det judiska folket.

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut