Betlehem – med himmelsk klang

Ordet och namnet Betlehem har en sällsam klangfärg med associationer till mänsklighetens renaste drömmar och framtidshopp. Ordet Betlehem har för min del varit och är det vackraste jag vet. Min första bild av Betlehem är julaftonens nyuppsatta plansch i det lilla hemmet uppe i Hälsinglands snövita vinterlandskap. Några förundrade herdar tittade upp mot en djupblå gryningshimmel med en sällsamt lysande stjärna. I bakgrunden skymtade konturerna av en liten stad i ett landskap, så helt skilt från barndomens Hälsingland.

Inget kan som Betlehem skapa stämning och sätta fantasin i rörelse. Betlehem har inspirerat till världens i särklass vackraste melodier och texter. Utan Betlehem ingen Stilla Natt och White Christmas och tack vare Betlehem Fröjdas Vart Sinne och Tändas Tusen Juleljus när Juldagsmorgon Glimmar då den Sköna Morgonstunden Hälsas. Listan från folkkära vackra julsånger till mäktiga symfoniska verk med inspiration från Betlehem kan bli lång och imponerande. Som barn var det väl inte heller helt oväsentligt att konstatera; utan Betlehem – inga julklappar.

Undret i Betlehem är en inspirationskälla för musiker, konstnärer och poeter. Budskapet från Betlehem ger tröst, ljus och hopp till oräkneligt antal förtvivlade, förtryckta, förslavade, sörjande och lidande över hela vår mörka värld. Betlehem var och är Guds svar på mänsklighetens hopplösa strävan att nå fram till Honom.

Det lilla Betlehem var kung Davids hemstad. Profeten Mika, kap 5, konstaterar att Betlehem är en obetydlig stad i Juda i kontrast till sin mäktiga profetiska vision om Betlehems framtida betydelse. För mig och många andra är därför Betlehem för alltid förknippat med det judiska folket och en självklar del av landet Israel.

Jag är glad över att mötet med vardagens Betlehem inte har förtagit barndomens skimmer över Betlehem. Mitt eget möte med frälsaren Jesus, Guds enfödde son, har givit mig bekräftelsen på löftet i Joh. 3:16.

Därför står Betlehem för mig som startplatsen på Guds underbara räddningsplan för Israel och hela mänskligheten. I Betlehem började Gud att öppna Himlens port med fullbordan på Golgata. Betlehem förtjänar därför att vara symbolen för hopp, ljus och glädje och allt annat positivt vi kan önska. Från Betlehem når tonen från Himlen än i dag ut över hela vår plågade värld. Betlehem är en evighetens himlaport som står öppen mot en mörknande värld. Ut genom den porten flödar ljus, musik, frid och glädje och in genom porten strömmar människor i stora skaror från mörker och ondska in mot ljuset, glädjen, musiken och den eviga himmelska friden.

/ Henry Nordin
(Denna artikel har tidigare blivit publicerad i tidningen Israels Vän #6 -2004)