Varför Israel? – Informationsbladet

Under hösten delas ett informationsblad med namnet ”Varför Israel” ut till hushåll i Sverige. Har du inte fått den kan du läsa den här på vår hemsida:

LÄS DEN HÄR eller LADDA NER

I allmänhet vet svensken mycket om många länder. Israel har under många år varit ett land som återkommande hamnat i nyheter och debatter. Men sällan förmedlas en bred bild av landet, dess historia, människorna som byggt landet och hur folket, det judiska folket, bidragit med så mycket för hela världen att ta del av.
Vanligare är att Israel och judar i media, debatter och genom påverkan av anti-israeliska rörelser svartmålas och anklagas – sätts under en annan måttstock än andra länder – att vara källan till ondska och brott mot människorättslagar.

I tabloiden Varför Israel presenteras historiska perspektiv, fakta om det internationella samfundets agerande i FN vid landets återupprättande och en möjlig framtid. Det judiska folkets framgångar lyfts fram genom att visa hur man bidragit till att göra världen bättre.

DU KAN HJÄLPA TILL – Gratis exemplar för utdelning

Vill du beställa exemplar av Varför Israel för att dela ut bland vänner och bekanta? De är GRATIS genom att beställa genom vår webbshop.

Varför Israel Tabloid 2021