Antijudiska attityder i Sverige

En stor studie publicerad utav CNN bekräftar antijudiska attityder i ett flertal europeiska länder, däribland Sverige.

Tusentals deltagare har fått ge svar på olika påståenden som rör allt från växande antisemitism i landet till judars makt gällande ekonomi, politik och medier. Resultaten är varierande från land till land, men en rimlig slutsats att dra är att det i vårt eget land finns en inte helt obetydlig del utav befolkningen som bär på antisemitiska föreställningar. Detta är något som behöver motverkas. Som kristna har vi alltid ett ansvar att värna om våra medmänniskor och de som lider nöd. Det gäller det judiska folket också.

För att läsa mer om studien och de svenska resultaten, besök den här sidan.

Vill du stå emot de antijudiska strömningarna i vårt land? Bli medlem hos oss i Israels Vänner och stå med oss i bibelns uppmaning om att välsigna israel och det judiska folket.

Glöm inte heller bort att omsluta detta folk i dina böner.

Gud välsigne er.
Israels Vänner