Förintelsens minnesdag

Idag för 77 år sedan befriades Förintelselägret Auschwitz-Birkenau och därför är denna dag den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. 6 miljoner judar mördades bara för att de var judar. 11,5 år. Så länge skulle vi behöva vara tysta för att hedra var och en med 1 minuts tystnad. Låt oss istället använda tiden för att göra våra röster hörda.

”Hör detta, ni äldste, lyssna, alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta för era barn, era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte.” – Joel 1:2-3

Man vill tro att antisemitismen försvann i och med Andra världskriget, men detta hat visar sig ständigt och öppet. Det ökar till och med i vårt samhälle idag. Vi behöver ta vårt ansvar att säga nej till antisemitism, agera mot och bekämpa dess olika uttryck. Nu mer än någonsin. Läs mer på israelsvanner.se/antisemitism

På porten till Yad Vashem i Jerusalem, myndigheten för hågkomsten av Förintelsen, är Bibelversen från Hesekiel 37:14 inristad: ”Jag ska låta min Ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN.” Amen.