Vårt arbete mot antisemitism

Den 27 januari är det ”förintelsens minnesdag”. Det är samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan.

I samband med detta vill vi lyfta fram vårt arbete kring antisemitism. Ett arbete som tyvärr fortsatt är nödvändigt då rapporter från olika håll vittnar om att antisemitismen fortfarande ökar i vårt samhälle och runtom i Europa.

Här kan du läsa om vad vi gör (och vad DU kan göra) för att bekämpa antisemitismen.