Sommarkonferensen ställs in

======================

Pressmeddelande från Israels Vänner
Datum:  2020-04-21
Rubrik:  Årets sommarkonferens i Värnamo med Israels Vänner ställs in

======================

Meddelande:

Årets sommarkonferens i Värnamo, 25-28 juni, kommer inte att genomföras det här året p.g.a. Covid-19. Istället kraftsamlar vi för att skapa nya forum såsom regionkonferenser och nätbaserat fördjupningsmaterial. Regionkonferenser kommer att fördelas över landet under året för att erbjuda bra alternativ till sommarens konferens. Mer information om dessa meddelas allteftersom. Följ uppdateringar på vår hemsida www.israelsvanner.se

Vi kommer i kommande dagar att kontakta de som redan anmält sig till årets konferens med ytterligare information.

Styrelsen för Israels Vänner

======================

Presskontakt:
Mikael Amundsen, mikael.amundsen@israelsvanner.se
Israels Vänner
Husie Kyrkoväg 98
212 38 Malmö