LEDARDAG

Vt. 2022

Ledardag i södra Sverige (Skåne, Halland, Blekinge och Småland)
Malmö 26/2 i Immanuelkyrkan
En dag för alla våra lokalgruppsansvariga, sammankallande, ledare, intresserade, styrelsemedlemmar, anställda och lokalgrupperna.

Tema: Del 2 ”Ett ledarskap med en vision”
det bästa ligger framför oss

Program 10.00 – 20.00
09:45 Kaffe och smörgås
10:30 Lovsång och bön
10:50 Pass 1 Tema: Ett ledarskap med en vision del 2
11:35 Paus
11:45 Pass 2 Tema: Integriteten är grunden för allt ledarskap

12:30 Lunch

13:35 Pass 3 Tema: Ledaren och förnyelsen 14:20 Paus
14:30 Pass 4 Tema: Ledaren och kraften i hans exempel 
15:15 Paus 
15:25 Pass 5 Tema: Hur förvaltar jag min tid som ledare? 
16:10 Paus
16:30 Kvällsmat
18:00 Kvällsmöte med lovsång och predikan

Anmälan skickas till carlos.villablanca@israelsvanner.se