Ledardag 2023

”Ett ledarskap med en vision”

Det finns många goda anledningar till att vara med på en ledardag. Den främsta anledningen är att du gör väl i att investera i ditt ledarskap. Det behagar Gud.
När Gud kallar ledare (både män och kvinnor) är det med målet att gåvor och tjänster skall komma i funktion och låta dessa utvecklas och finslipas under ett livslångt liv. 
Den andra anledningen är att vår tillväxt eller brist på tillväxt som ledare påverkar vårt liv, tjänst och sammanhang. I allt detta vill Gud och både du och jag lyckas med uppdraget Han kallats oss till.  

Du anmäler dig till carlos.villablanca@israelsvanner.se 

Varmt välkommen! 

Program

10:15 Lovsång och bön  
10:30 Pass 1 Tema: Ett ledarskap med en vision 
11:15 Paus 
11:25 Pass 2  
12:15 Lunch 
13:15 Pass 3  
14:00 Paus 

14:10 Pass 4 
14:55 Paus  
15:05 Pass 5 Tema: Lokalgruppernas stund 
15:50 Paus 
16:00 Kvällsmat 
17:00 Kvällsmöte med lovsång och predikan 
Tema: Tid att förnya vår överlåtelse.    
18:30 Slut 

En dag för alla våra lokalgruppsansvariga, sammankallande, ledare, intresserade, styrelsemedlemmar, anställda och lokalgrupperna.