Israel – Världens brännpunkt

I mitt arbete är fokus att den yngre generationen ska få upp ögonen för den bibliska sanningen om Israel och det judiska folket. Att bidra till ökad förståelse för Guds handlande genom detta land och folk från Abrahams tid, in i våra dagar och i den framtid som väntar.

Men är okunskapen som finns begränsad till den unga generationen?
Idag är församlingarnas röst i Israelfrågan inte så stark som den borde vara, vilket kan bero på att det anses vara alltför kontroversiellt eller så finns det en kunskapsbrist i ämnet. Men oavsett, så är det ett ämne som vi som kristna behöver få undervisning i, kunskap om och framförallt en andlig klarsynhet i. Det behöver bli ännu tydligare vad vår tro bygger på och Vem det är vi tror på.

I mina tankar kring detta ville jag få till ett ”bashäfte”. En ”ögonöppnare” och något att utgå ifrån, att börja med, i sin strävan att lära sig mer. Det finns många bra, tyngre böcker, men känslan var att något sådant här saknades. Jag kände hela vägen en tydlig ledning från Herren och allt resulterade i skriften: ISRAEL – världens brännpunkt. Ämnena som tas upp är: ”Kopplingen – Landet, folket, Israels Gud”, ”Israels betydelse för mig som kristen”, ”Profetord som gått och går i uppfyllelse”, ”Israel/Palestina-konflikten”, ”Israel – en välsignelse för hela världen” och ”Vad vi kan förvänta oss av framtiden”.

Skriften är i ett smidigt format som med fördel kan delas ut i olika sammanhang, till alla åldrar. Det blir ett enkelt sätt att få upp ögonen för och öka förståelsen av Bibelordets sanningar, i kontrast till vad vi blir matade med genom massmedia idag.

> Beställ skriften här

Guds välsignelse,
Erik Borg, Israels Vänner
erik.borg@israelsvan.com