Engagera

Låt ord bli till handling

Låt bibeln budskap om att välsigna Israel bli till konkreta handlingar. Här listar vi olika områden för dig som vill engagera dig i att skapa ett israelvänligt klimat i vårt land.

Bli medlem

Ett enkelt sätt att visa sitt stöd och engagemang för Israel är att bli medlem i Israels Vänner.

Engagera dig

Du kan engagera dig på många sätt för att visa ditt stöd för Israel. Klicka här och låt oss visa dig hur.

Engagera din församling

Engagera din församling genom att skapa mötesplatser, forum, studietillfällen och mycket annat med ett tydligt fokus på Israel. Klicka här och bli inspirerad!