Vi utlyser bön- och fastedagar 26-28 mars

Eftersom läget i landet och i världen är så allvarligt vill vi i Israel Vänner utlysa bön- och fastedagar den 26-28 mars, 2021.

Vi behöver tränga oss nära vår Gud och be om hans vishet i allt vi gör, be för vårt land, vårt folk, regering och riksdag.

Vi behöver be för Israel, Guds egendomsfolk och för frid över Jerusalem.

Vi behöver ödmjuka oss inför himlens Gud!

Anki Ander
Ordf. Israels Vänner