Bibelskolan New Life

Bibelskolan är en av våra senaste satsningar i Israels Vänner
med inriktning på ungdomar från 16 år och uppåt. Visionen är
att hjälpa ungdomar att återupptäcka, fördjupa och leva ut sin
tro. Genom att tillbringa 9 dagar i det härliga Netanya på Hotel
Orit nära de fina stränderna vill vi skapa de bästa
förutsättningar för en 9 dagars resa med upplevelser som
kommer att förändra synen på Bibelns budskap och det
profetiska ordet, knutet till vår tid.


Dagarna börjas med en gemensam stund av bön och lovsång
för att sedan gå över i förmiddagarnas undervisningspass.
Detta varvas med utflykter till de mest kända platserna som vi
läser om i Bibeln. Aktiviteter som sol och bad ligger det också
på schemat. Under kvällssamlingarna summerar vi dagens
erfarenheter.

Hur ser en dag ut på Bibelskolan New Life

Måndag.
09.00 Frukost
09.45 Samling
10.00 undervisningspass 1
11.00 Undervisningspass 2
12.00 Fritid
13.00 Lunch
14.00 Fritidsaktiviteter
18.00 Kvällsmat
20.00 Kvällsmöte

Utflyktsdag
06.00 Frukost
06.30 Utflykt ”Genesarets sjö”

18.00 Kvällsmat

20.00 Kvällssamling

Bibelskolan kommer att äga rum 27 oktober – 6 november.
För mer info.
Besök vår hemsida: www.israelsvanner.se