Det är en stor glädje för oss att få erbjuda alla våra vänner i Skåneregionen möjligheten att delta i vår Bibelskolan New Life i Malmö. Under sex tisdag kvällar med början den 12 mars och framåt kl. 19.00 – 20.15 kommer du att få möjligheten att växa i din kunskap i Guds ord, i din erfarenhet av Kristus. Vår önskan är  att vi ska bli fyllda av Guds Helige Ande.

Schema

Tisdag den 12 mars kl. 19.00 – 20.15 – Pass 1  Lärjungen och Jesus! Vem är det vi följer?
Talare: Caroline Hansson

Tisdag den 19 mars kl. 19.00 – 20.15  – Pass 2 Lärjungen och Bibeln! Vi erövrar berättelsen
Talare: Carlos Villablanca

Tisdag den 2 april kl. 19.00 – 20.15 – Pass 3 Lärjungen och fienden! En sann verklighet
Talare: Carlos Villablanca


Tisdag den 9 april kl. 19.00 – 20.15  – Pass 4 Lärjungen och Anden! Det övernaturliga är det naturliga
Talare: Andreas Jensen

Tisdag den 16 april kl. 19.00 – 20.15 – Pass 5 Lärjungen och det profetiska ordet! Framtidens hopp
Talare: Dan Johansson

Tisdag den 23 april kl. 19.00 – 20.15 – Pass 6 Lärjungen och Israel! Vi är Guds folk 
Talare: Dan Johansson

Plats: C 3 Church. R F Bergsgatan 56, 216 16 Malmö.