Bibelläsplan om Israel

Gör som de 12 spejarna, ge dig ut på en upptäcktsresa av Israel under 40 dagar!

Israels Vänner har tagit fram en bibelläsplan som sträcker sig över 40 dagar. Den är fullmatad med bibeltexter som på olika sätt kopplar an till ”Israel” som tema och där du som läsare inbjuds att reflektera över dess betydelse.

Ur inledningsordet:
”Tanken med Bibelläsplanen är inte att ge en fullständig bild av vad Bibeln säger om Israel och det judiska folket, eller tolkningar om vad olika texter kan betyda. Tanken är istället att öppna upp och belysa vad det egentligen står i Bibelordet, och med den helige Andes hjälp få klarsynhet i det.”

Du kan enkelt ladda ned läsplanen här och sedan skriva ut den.
Framöver kommer den även finnas tillgänglig att beställa i tryckt format.