Årsmötet framflyttat

Med tanke på den situation som råder i landet har vi valt att skjuta fram årsmötet för Israels Vänner till hösten -20. Ny kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar samt annonseras i våra olika kanaler (tidningen Israels Vän m.m.).

Notera att detta gäller Israels Vänners årsmöte och inte sommarkonferensen.

Med bön om hälsa och välsignelse
/Styrelsen Israels Vänner