Tips för balanserad rapportering

Sedan en tid tillbaka har det pågått oroligheter i och kring Israel som fångat nationella mediers uppmärksamhet, och som verkar ha gått få förbi. Utöver gatuvåld och upplopp har även tusentals raketer avfyrats mot Israel (främst från terrorstämplade Hamas) som i sin tur svarat med bl.a. flyganfall mot olika militära mål. Dessa strider har krävt både blod och liv så här långt och ser i dagsläget inte ut att mattas av.

Under tiden som striderna pågår är det många som rapporterar om det som sker. Dock kan rapporterna som når oss upplevas något obalanserade där Israel lätt utmålas som den attackerande (i stället för försvarande) parten i konflikten, och därmed även blir föremål för hatiska och antisemitiska uttryck. Därför skulle vi vilja tipsa om några sidor som gärna får fungera som komplement till mycket utav den nyhetsrapportering vi får ta emot via TV och dagstidningar. Detta för att ge en mer balanserad och nyanserad bild av den konflikt som nu råder:

Paul Widén – Nyheter från Israel

Vänskapsförbundet Sverige-Israel

The Times of Israel (engelska)

The Jerusalem Post (engelska)

Bulletin

Hananya Naftali /@hnaftali på sociala medier (engelska)