Vår vision

Vi vill utifrån ett bibliskt och profetiskt perspektiv,
på ett relevant sätt väcka intresse och kärlek för Israel hos alla människor

Det här är den riktlinje som bär oss och som sammanfattar grunden vi står på, vad vi längtar efter, vilka vi vill nå och på vilket sätt.