VIDEO: Den store judiske ledaren

Israeler börjar mer och mer att se Jesus, Yeshua, för den Han verkligen är! Se deras underbara reaktioner i videon!

Majoriteten av den judiska befolkningen har en felaktig bild av Jesus. Så vi uppmanade israeler att läsa om ”en stor judisk ledare”, dela sina tankar om honom och försöka gissa vem han är. De beundrade Hans karaktär och gärningar, men titta själv hur chockade de blev när de fick reda på Hans namn!

Artikel och video kommer från den messianska organisationen Tree of Life Ministries. De sprider det glada budskapet på Israels gator och över internet, utrustar lärjungar och arbetare för skörden, räddar liv från abort, och är ett ljus för Messias till nationerna. Läs mer på www.treeoflifeisrael.org

//ISRAELS VÄNNER