Vi vill vara

Israels Vänner vill vara...

  • En inspirationskälla och resurs för den kristna församlingen
  • En profetisk röst och positiv kraft i det svenska samhället
  • Det självklara valet för alla som vill välsigna Israel
  • En välsignelse för Israel