Våra tidningar

Israels Vän

Vår primära tidskrift som utkommer med 6 utgåvor per år. Tidningen bidrar till ökad insikt i teologiska och nutida frågeställningar som berör det judiska folket och Israel, från ett bibliskt perspektiv. Israels Vän speglar också vår rikstäckande verksamhet där de lokala Israelgrupperna gör en stor insats i uppgiften att nå ut med vårt budskap.

Som medlem i Israels Vänner ingår tidningen utan extra kostnad.

Vad är grejen med Israel?

En tidning som i första hand riktar sig till den som är obekant med de ämnen som berör Israel och det judiska folket. I en enklare stil försöker vi omfamna grundläggande frågor och funderingar.

Utkommer även som digital tidning.