REGIONALKONFERENS I RÄTTVIK 2022

28 – 30 oktober

Plats: Rättviksgård
Tema: Mellanöstern inför Jesus återkomst

Program:
Fred.
18.00 Väckelsemöte med
Dan Johansson

Lörd.
11.00 Seminarier
16.00 Seminarier
18.00 Utvalda av Gud redan vid moderlivet

Sönd.
11.00 Gudstjänst med Dan Johansson

Konferens avgift: 2 800 kr för hela helgen (Inkl. kost och logi)
En dags besök på lördag 895 kr

Anmälan till bengt@gardebygarden.nu