Om oss

Kärleken till Guds folk är organisationens ledstjärna

Israels Vänner bildades redan 1923; i en tid då antisemitismen var på frammarsch mot det som ledde fram till mänsklighetens hittills största brott – Förintelsen. Israels Vänner kan därigenom ses som en del i en andlig mobilisering av stöd och vänskap till Guds judiska egendomsfolk. Ända sedan starten har kärleken till Guds folk varit en ledstjärna för Israels Vänner, som i stadgarna uttrycks genom formuleringen ”att uppväcka kärlek och intresse för Israels folk och land”. Israels Vänner fick en fördjupad dimension i och med att staten Israel återupprättades 1948.

Israels Vänner är registrerad som en ideell organisation eller förening. Israels Vänner bildades genom ett gemensamt initiativ av företrädare för flera olika församlingar och har därefter haft en bred ekumenisk förankring inom Sveriges kristenhet.

Förkunna Jesu frälsning för Jesu eget folk

Historia

Då namnet Israels Vänner i formell juridisk mening redan var godkänt för en annan kristen organisation hade under många år vår organisation namnet Evangeliska Israelmissionen. Detta namn var ett uttryck för evangelisk omsorg om det judiska folket, som då var förskingrade över hela världen och saknade ett hemland. Som kristna israelvänner är det givetvis viktigt att bidra till att Bibelns evangelium om Jesu frälsning även förkunnas för Jesu eget folk. Då kristendomen p.g.a. övergrepp mot judar i Kristi namn förlorat sitt anseende hos det judiska folket har detta i det närmaste omöjliggjort evangelisation i traditionell mening. Det blir då i stället s.k. messianska judar som bäst kan nå sina landsmän med evangeliet och i dag ser vi hur alltfler messianska församlingar uppstår och växer i Israel och i andra länder som t.ex. USA.

Som kristna israelvänner gör vi bäst en evangelisk insats genom att visa på ”Kristi kärlek” i våra attityder, ord och handlingar gentemot det judiska folket. Detta bidrar till att öppna hjärtan och sinnen för evangeliet. Vi stöder ändamål för Israels utveckling som trädplantering och vattenprojekt och vårt största bistånd har hittills gått till stöd för judarnas återkomst hem till Israel från många länder. Detta har i huvudsak skett genom den judiska organisationen Keren Hayesod. Utöver det stöder vi en lång rad viktiga ändamål som bistånd till gamla och behövande och messianska församlingar i Israel. Sedan många år har vi också aktivt understött Hoppets Skola; en kristen arabisk skola nära Betlehem.

Påverkan

En viktig uppgift för Israels Vänner är att påverka Sveriges folk i allmänhet och kristenheten i synnerhet till att inta en positiv hållning till Israel och det judiska folket. Ett uppdrag vi idag anser vara mer aktuellt än någonsin, då de röster som ofta hörs i det offentliga rummet bär en negativ karaktär. Speciellt inriktar vi oss på att lyfta fram Bibelns profetiska perspektiv på Israel i syfte att motverka den s.k. ersättningsteologin som hävdar att den kristna församlingen nu övertagit Israels roll och löften.

Vad vi gör

Vi vill på många olika områden och sätt verka för en positiv attityd gentemot Israel och det judiska folket. Vi gör det bl.a. genom att engagera människor i lokala Israelgrupper runt om i landet, förse människor med litteratur och undervisning i ämnet som finns att tillgå genom vår webbshop, anordna konferenser och möten på flera platser där vår sommarkonferens som lockar över tusen besöker varje år är höjdpunkten. Utöver detta kan även nämnas vår medlemstidning ”Israels Vän” och arbetet ”Vad är grejen med Israel” som riktar sig till en yngre publik samt våra resor till Israel och vårt förmedlande av gåvor till olika ändamål.