SÄG NEJ TILL
ANTISEMITISM

25-26 SEPTEMBER • HYLLIE PARK KYRKAN, MALMÖ

OM KONFERENSEN

SÄG NEJ TILL
ANTISEMITISM

Antisemitismens skamfyllda historia är uråldrig och tyvärr inte ett avslutat kapitel än idag 2020, utan dagens samhälle är fortsatt präglat av antisemitiska åsikter och värderingar. Studier visar att det på senare år till och med har tilltagit. Vi får läsa, höra om och uppleva en mer och mer utsatt livssituation för den judiska befolkningen, som av rädsla inte vågar visa upp sin identitet. Ett hat som de får utstå bara för att de är judar.

Därför behövs denna konferens med det tydliga budskapet som tycks så självklart; nämligen att det är dags att ”säga NEJ till antisemitism”.

Vi kan inte tillåta att antisemitismen återigen är på uppmarsch runt om i världen, och också i Sverige. Vi har alla en skyldighet och ett ansvar att agera och bekämpa antisemitismens olika uttryck. Samhällets alla delar behöver ställa sig bakom detta budskap och göra sin röst hörd för det. Vår tystnad behövs inte. Kampanjen vill uppmana till ett ansvarstagande och vi får alla stå enade tillsammans i detta och göra en viktig skillnad.

Tack för att du finns med och säger nej till antisemitism.

TIDER & MEDVERKANDE

PROGRAM

FREDAG 25/9

14.00 Tilltugg och dricka

14.15  Konferensöppning

14.30 Seminarium • Fredrik Seriadski

15.00 Panelsamtal

15:30 Fika

16.00 Seminarium

16.30 Panelsamtal

 17.30 Kvällsmat

 19.00 Kvällsmöte • Hans Weichbrodt

LÖRDAG 26/9

14.00 Tilltugg och dricka

14.20 Seminarium • Hans Weichbrodt
”Kyrkans historia, antisemitismen och framtidsmöjlighter”

15.00 Panelsamtal

15:30 Fika

16.00 Seminarium

 17.30 Kvällsmat

 19.00 Kvällsmöte

BIDRA TILL ARBETET

stöd kampen mot
ANTISEMITISM

Genom en ekonomiskt gåva bidrar du till organisationens viktiga arbete och kamp mot antisemitism.

VILKA ÄR ISRAELS VÄNNER?

TA REDA PÅ MER HÄR
Israels Vänner grundades 1923 som motpol till framväxande antisemitism. Genom kunskapsspridande vill Israels Vänner väcka kärlek och intresse för Israel och det judiska folket.
israelsvanner.se

Swisha till 123 170 32 14

Bankgiro: 5554-0579

BIDRA TILL ARBETET

stöd kampen mot
ANTISEMITISM

Genom en ekonomiskt gåva bidrar du till organisationens viktiga arbete och kamp mot antisemitism.

SKMA

Svenska Kommittén mot Antisemitism bildades 1983 och har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och rasism genom opinionsarbete och utbildning.
skma.se

ECI

European Coalition for Israel grundades 2003, utgår från Bryssel och arbetar mot två tydliga huvudmål: (1) att bekämpa antisemitism och (2) att främja goda relationer mellan Europa och Israel.
ec4i.org

israels vänner

Israels Vänner grundades 1923 som motpol till framväxande antisemitism. Genom kunskapsspridande vill Israels Vänner väcka kärlek och intresse för Israel och det judiska folket.
israelsvanner.se

Swisha till 123 170 32 14

Bankgiro: 5554-0579

EN SNABBKURS I ÄMNET

VAD ÄR ANTISEMITISM?
Antisemitism handlar om fördomar, fientlighet och förakt mot judar. Svenska kommittén mot antisemitism förklarar begreppet ytterligare: "Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. ... Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord."
Källa: skma.se/antisemitism/
Logotype_vit