om kampanjen

Nej till antisemitism

Antisemitismens skamfyllda historia är uråldrig och tyvärr inte ett avslutat kapitel än idag 2019, utan dagens samhälle är fortsatt präglat av antisemitiska åsikter och värderingar. Studier visar att det på senare år till och med har tilltagit. Vi får läsa, höra om och uppleva en mer och mer utsatt livssituation för den judiska befolkningen, som av rädsla inte vågar visa upp sin identitet. Ett hat som de får utstå bara för att de är judar.

Därför behövs denna kampanj med det tydliga budskapet som tycks så självklart; ”Nej till antisemitism”.

Vi kan inte tillåta att antisemitismen återigen är på uppmarsch runt om i världen, och också i Sverige. Vi har alla en skyldighet och ett ansvar att agera och bekämpa antisemitismens olika uttryck. Samhällets alla delar behöver ställa sig bakom detta budskap och göra sin röst hörd för det. Vår tystnad behövs inte. Kampanjen vill uppmana till ett ansvarstagande och vi får alla stå enade tillsammans i detta och göra en viktig skillnad.

Vi vill uppmana dig till att säga NEJ till antisemitism.

BrushoverlayInvrt.png

på sociala medier

#nejtillantisemitism

Den viktigaste rösten vi har – är din!
Därför vill vi uppmana dig till  avståndstagande gällande antisemitism.

• Ladda ned skylten ”säg nej till antisemitism”
• Skriv ut
• Ta ett foto på dig när du håller i den (eller kom på något annat kreativt)
• Publicera på dina sociala medier
• Använd #nejtillantisemitism

Brushoverlay02.png

Bidra till arbetet mot antisemitism i Sverige

Genom en ekonomiskt gåva bidrar du till olika organisationers arbete och kamp mot antisemitism.

SKMA

Svenska Kommittén mot Antisemitism bildades 1983 och har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och rasism genom opinionsarbete och utbildning.

ECI

European Coalition for Israel grundades 2003, utgår från Bryssel och arbetar mot två tydliga huvudmål: att bekämpa antisemitism och främja goda relationer mellan Europa och Israel.

Israels Vänner

Israels Vänner grundades 1923 som motpol till framväxande antisemitism. Genom kunskapsspridande vill Israels Vänner uppväcka kärlek till och intresse för landet Israel och det judiska folket.

Stöd kampen
mot antisemitism

Swisha till
123 170 32 14

Bankgiro:
5554-0579

BrushoverlayInvrt.png

en snabbkurs i ämnet

Vad är antisemitism?

Antisemitism handlar om fördomar, fientlighet och förakt mot judar. Svenska kommittén mot antisemitism förklarar begreppet ytterligare: ”Det handlar dels om stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till judar som grupp. … Den kan uppträda som allt ifrån ganska milda fördomar till ett ursinnigt hat. Den kan framträda som attityder och tankemönster men också som teologi och ideologi. Den kan yttra sig som verbala påståenden, social och legal diskriminering och våld. Som historien visar kan antisemitism även utmynna i fördrivning och folkmord.

Brushoverlay02.png
Vi står bakom kampanjen
Vi står bakom kampanjen
Vi står bakom kampanjen