Vi ser det som självklart att säga nej till antisemitism

”Vi är en organisation som belyser judarnas och Israels fortsatta roll i Guds handlande för den här världen, utifrån vad Bibeln lär oss. Därmed ser vi det som fullt naturligt att vi även engagerar oss för att motverka den antisemitism som gör sig påmind i vårt samhälle idag. Faktum är att Israels Vänner grundades 1923 för att vara en motpol till den då framväxande antisemitismen i det svenska samhället. Med andra ord finns det i vårt DNA att vara en röst som tydligt säger nej till antisemitism”. Detta citat hämtat direkt från Israels Vänners egen hemsida.


Just i staden Malmö

10 år innan Hitler kom till makten i Tyskland och judehatet blev officiell politik kände kristna i Sverige att man behövde ”göra nåt” för att motverka den växande antisemitismen. Av alla platser i Sverige så var det just i staden Malmö som Israels Vänner grundades. Sen dess har det gjorts mycket gott för att hjälpa det judiska folket. Bara Gud vet om alla gåvor och böner till förmån för det judiska folket. Människor har gett en del eller hela sin tid för att stå vid judarnas och Israels sida. Predikanter har åkt riket runt i alla dessa år för att inspirera folk i kyrkor och kapell att välsigna Guds egendomsfolk.


Allt för få vågade gå motströms

Tyvärr fanns det allt för få som lyssnade. Kungahuset och politiken vågade inte att stå upp och gå emot nazisternas framfart. De fria europeiska länderna vågade inte. Amerika ville inte. Sovjetunionen trodde att de kunde göra en pakt med Hitler. Man trodde att faran ”bara” var riktad mot judarna. Men själv var man inte jude. Så det var lugnt. Det var inte förrän krig och ockupation drabbade dem själva som de var beredda att göra motstånd. Då var det nästan för sent. För 6 miljoner judar och deras anhöriga var det faktiskt för sent.


En ny chans

Nu skriver vi år 2021, nästan 100 år efter att några kristna i Malmö och Sverige höjde sin röst mot en växande antisemitism. På inbjudan av vår statsminister Stefan Löfven samman- strålade stats- och regeringschefer, forskare, experter och företrädare för det civila samhället från ett 50-tal länder i Malmös Internationella Forum om Förintelsen. Syftet med forumet var att gemensamt ta konkreta steg framåt i arbetet med minnet av Förintelsen och kampen mot antisemitism. Ett storartat initiativ som verkligen ligger i tiden. Äntligen!


Det måste beröra alla samhällsskikt

Denna gång är kungahuset och statsministern med i båten. En eloge! Det som nu behövs är att budskapet om tolerans och acceptans mot det judiska folket i Malmö, i Sverige, i hela världen och självklart också i Israel sprids i alla samhällsskikt. Det måste finnas där på dagis, i skolor, på våra universitet på arbetsplatser och i alla våra politiska partier. Heinrich Heine, en av Tysklands mest kända författare, skrev på 1800-talet: ”Där man bränner böcker bränner man till slut även människor”. Vi kan lägga till att där man diskriminerar judar idag diskriminerar man snart alla som tänker annorlunda.


Vår utmaning

Mycket i vår tid är annorlunda än 1923 men samtidigt finns många skrämmande paralleller. Vill vi undvika fler minnesplatser och förintelsemuseer framöver så gäller det att vi med förenade krafter står upp och går emot antisemitismen. Att ge efter för våldet föder odjuret. Vi får dra erfarenheter från vad som hände strax före andra världskriget då den brittiske premiärministern Chamberlain försökte nå en överenskommelse med ”odjuret” Hitler. Det blev ett gruvligt misslyckande som går under begreppet ”Appeacement”. Detta kan översättas med ord som eftergiftspolitik, undfallenhet och passivitet, som inte heller i dag är en lösning utan en del av problemet. Vi får aldrig nöja oss med något mindre än nolltolerans mot våld och diskriminering.

/ Siegfried Luikert
(Denna artikel har tidigare blivit publicerad i tidningen Israels Vän #5 -2021)