Jesu himmelsfärd

Vi går in i Kristi Himmelsfärdshelgen som vi har all anledning att fira då den är fylld av hopp! Johannesevangeliets 14:e kapitel lär oss mycket kring det här:

Jesus gick till Fadern för att bereda plats för oss (14:2). Vi har fått en annan Hjälpare som ska vara hos oss för alltid: Sanningens Ande (14:16-17). Friden som inte världen kan ge har vi fått (14:27).

Hjälparen, den helige Ande, lär och påminner oss (14:26) hur vi ska hålla fast vid Jesu ord (14:15,21,23).

Där finner vi det fantastiska löftet, att Jesus ska komma tillbaka, enligt profetorden, och hämta oss till sig, för att vi ska vara där Han är (14:3).

Tills den dagen får vårt fokus vara att leva nära Jesus, genom den helige Ande, förankrade i Hans ord och med längtan som finns i Johannes svar i Uppenbarelseboken 22:20:

”Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus!”

Foto: Israel Collective

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut