Getsemane – ”Oljepress”

Alla evangelier tar upp Jesu vistelse i Getsemane trädgård efter nattvarden, inför Hans död och uppståndelse. Trädgården som Han tillsammans med sina lärjungar ofta hade besökt (Johannesevangeliet 18:2).

Getsemane – gat (en press) och shmane (olja) – ”Oljepress”.

Jesus hade förutsagt sin död flera gånger. Getsemane blir starten på Hans kamp. Som det hebreiska namnet antyder så pressas Han, till sitt yttersta. I sin ångest svettas Han blod (Lukasevangeliet 22:44). Kopplingen mellan olja och den helige Ande finns genomgående i Bibelordet och är intressant att göra även här:

”Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända Honom till er.”
Johannesevangeliet 16:7

I sin kärlek till var och en av oss, ger Jesu sitt liv, ingen tar det ifrån Honom. I Getsemane lades en gång för alla fast att synden inte kunde sonas på annat sätt än genom att Guds Son korsfästes och därigenom vinna evig seger.

Om den här artikeln

Det här är en artikel med introducerande bibelundervisning.

Artiklar inom denna kategori bedöms vara lättlästa och inget krav på förkunskap föreligger. Artiklarna passar således för den som önskar skapa sig en grundläggande förståelse av Bibelns budskap gällande Israel och det judiska folket.

Mer information

Dela vidare

Facebook
Twitter
E-post
Skriv ut