Vårt fokus

Vårt fokus

Det finns mycket som ligger på vårt hjärta som organisation. För att kunna följa vår vision och för att kunna bli de vi vill vara tror vi det är viktigt för oss att arbeta med följande fokusområden:

  • Att utbilda ledare
  • Att arbeta med lokalgrupper
  • Att anordna konferenser och regionala satsningar
  • Att erbjuda kurser och utbildningar
  • Att stödja projekt
  • Att arbeta fram och erbjuda utbildningsmaterial och tidningar
  • Att anordna resor till Israel