Upptäck Israels Vänner

Har Israel något med bibeln, Jesus, framtiden och min tro att göra?

Innan vi kort besvarar dessa frågor vill vi presentera oss själva. Israels Vänner är en allkristen organisation som alltsedan starten 1923 arbetat för att väcka kärlek och intresse för Israel och det judiska folket, med Bibeln som grund.

På vår hemsida förklarar vi närmare vilka vi är, vilken vision vi bär på och vad vi tror att Bibeln lär oss om Israel och det judiska folket. Just Bibelns budskap om Israel och dess koppling till Jesu återkomst, anser vi vara ett viktigt och grundläggande område som emellanåt tystnat och tappats bort i den kristna församlingens undervisning. Här hoppas vi få vara en viktig resurs. På vår hemsida har vi samlat en del undervisning, tips på vidare studier, länkar till god litteratur (finns även i vår webbshop) och mycket annat. Vi erbjuder även resor till Israel, konferenser och mer därtill. Välkommen att upptäcka Israels Vänner.

Har Israel något med Bibeln att göra?
Ja. Israel är till stor del platsen för många utav Bibelns berättelser. Men mer än detta så är det också starkt kopplat till Gud själv, Guds löften, Guds egendomsfolk (judarna) och Jesu återkomst. För att nämna några bitar. Börjar du bläddra runt i Bibeln och läser både Gamla och Nya Testamentet kommer du återkommande att stöta på just Israel (närmare bestämt 2357 gånger) och förstå att det inte bara är ett ämne bland andra ämnen, utan något Gud bryr sig om av hela Hans hjärta och hela Hans själ (Jer 32:41). Läs gärna mer här.

Har Israel något med Jesus att göra?
Javisst. Precis som Gud hade lovat genom profeterna så föddes Jesus (Messias) i Israel. Han föddes in i det judiska folket, in i den släkt som profeterna vittnat om. Han valde genom detta att göra frälsningen historiskt förankrad. Under Jesu verksamma år samlade Han sedan lärjungar, och i sin undervisning om evangeliet riktar Han sig först och främst till det judiska folket (Matt 15:24). Samtidigt har vi det fantastiska löftet att Gud sände sin Son för att hela världen skulle bli frälst genom tron på Honom. I och med Jesu död och uppståndelse öppnade Han vägen så att vi skulle få frid med Gud. I Jesu namn finns förlåtelse från synd, frälsning och evigt liv.

Har Israel något med framtiden att göra?
Jesus har lovat att en dag komma åter. Vi kan inte pricka in på datumet när detta sker, men Bibeln ger oss kunskap om den sista tiden som väntar innan Hans återkomst. Det finns kännetecken som kan hjälpa oss att vara vaksamma på när detta närmar sig. Bibeln, tillsammans med dagens skeenden, gör oss uppmärksamma att Gud har utvalt Israel och det judiska folket att spela en central roll också i och med detta.  

Har Israel något med min tro att göra?
Baserat på de tidigare angivna svaren så blir slutsatsen kort och gott: Ja, Israel har med min kristna tro att göra. Det är inte ett ämne vid sidan om min tro. Utkorelsen i 1 Mos 12 är grundplattan för hela mänskligheten och Guds frälsningsplan för denna. Kunskapen om Israel och dess roll i Guds handlande och plan för den här världen är en nyckel till förståelse och som hjälper oss upptäcka storslagenheten hos Gud och Hans verk. Att Guds löften till Israel och det judiska folket fortfarande gäller är förutsättningar för Guds trovärdighet och Hans Ords sanning. För vad av det andra i Bibeln som jag upplever som viktigt för min tro skulle jag annars kunna lita på? Israel och det judiska folket blir istället ett tydligt tecken på att Israels Gud finns, att Hans ord är sanning och att Hans plan kommer att fullbordas. Detta väcker en djupare kärlek till och förströstan på vår Frälsare Jesus och Hans Ord. Och vi får följa Hans uppmaning att be för och välsigna Israel och det judiska folket.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer, lära dig mer och hålla dig uppdaterad kring undervisning om Israel och dess roll i Guds handlande – kan vi dels rekommendera dig att surfa runt på vår hemsida. Besök gärna någon av våra lokalgrupper eller konferenser. Införskaffa böcker och undervisningmaterial eller framförallt:
Bli medlem hos oss (och få tillgång till tidningen Israels Vän) och/eller följ oss på sociala medier.